Urenstaat: Rapportage > Urenstaten

 

De urenstaten is een PRO-functie waarbij per medewerker kan worden bekeken welke uren hij/zij heeft gewerkt. Daarnaast kunnen de Uitgaven (declaraties), de Ritten (de geboekte reistijd) en de Te Beoordelen uren bekeken worden.


Afbeelding met tekst, binnen, schermafbeelding

Automatisch gegenereerde beschrijving

Per medewerker kan worden bekeken hoeveel uur er is gewerkt en of de gewerkte uren (of de gemaakte reistijd) nog de status ingediend hebbe, of dat de uren reeds zijn goedgekeurd.

Deze urenstaten zijn gebaseerd op complete werkbonnen.

Per medewerker wordt dit getoond:

 

 

De urenstaat kan ook in een grafiek worden getoond zodat in één oogopslag zichtbaar is hoeveel de medewerker heeft gewerkt:

 

Het zichtbaar maken van de gewerkte uren in de ‘Urenstaten’

Afhankelijk van de werkbon-instellingen worden de gewerkte uren meteen ‘doorgezet naar de urenstaten’, anders zal er vanuit de backoffice de uren bij de urenstaat goedgekeurd moeten worden:

Werkbonnen waarbij achteraf, vanuit de Backoffice, aanpassingen worden gedaan in de uurregels, worden niet automatisch meegenomen. Mochten deze aanpassingen ook zichtbaar moeten worden in de urenstaat? Dan zal in de uurregel in de werkbon worden gekozen voor ‘toevoegen aan urenstaat/project’.

Werkbon Instellingen: Bedrijf > Alle Instellingen > Werkboninstellingen.

 

Hier kan worden ingesteld of de uren vanuit de werkbon direct toegevoegd mogen worden aan de urenstaat, dan wel direct goedgekeurd worden. Dit kan naar wens worden ingeregeld:


Reistijd en de declaraties moeten vanuit de app worden toegevoegd en deze worden dan bij de Urenstaat bij Uitgaven en Ritten getoond.

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving            

In de Urenstaten wordt het getoond als:

                

Urenstaat vanuit de app:

In de app, kan vanuit de Timesheets uren en reistijd worden geboekt, die uitkomen in de Urenstaat.

Voorbeeld van een Android-toestel:

          Afbeelding met tafel

Automatisch gegenereerde beschrijving