Beschikbaar vanaf BasicBij het aanmaken van een e-mailtemplate moet je een Afzender e-mailadres opgeven.


Dit adres wordt meegegeven aan de verstuurde mail als afzender.


Mocht de klant reageren op de mail dan reageren ze naar dit e-mailadres.