Beschikbaar vanaf Team

 

Binnen OutSmart onder Bedrijf > Alle instellingen > App instellingen kan je aan geven welke rechten de medewerkers hebben binnen de app.

 

In dit artikel omschrijven wij de verschillende opties:


Zichtbaarheid:

 

Prijzen tonen: Wanneer deze optie aangevinkt staat zal OutSmart geen prijzen tonen bij de materialen binnen de app. 

Let op: wanneer de PDF Preview niet is uitgeschakeld zijn de prijzen van de materialen daar mogelijk wel zichtbaar. Kijk verderop in dit artikel hoe de PDF Preview uitgeschakeld kan worden.


Toon commentaarMet deze optie wordt het commentaarveld getoond binnen de app.


Toon korte werkomschrijving: Met deze optie wordt het veld korte werkomschrijving getoond binnen de app. 


Toon prioriteiten: Met deze optie wordt het prioriteitenveld getoond binnen de app. (Beschikbaar vanaf Pro)  


Toon storingen: Met deze optie wordt het storingenveld getoond binnen de app. (Beschikbaar vanaf Pro)


Toon oplossingen: Met deze optie wordt het oplossingenveld getoond binnen de app. (Beschikbaar vanaf Pro)


Workflow werk details tonen: Met deze optie ingeschakeld zijn werk details beschikbaar in een werkbon die gebruik maakt van een Workflow


Workflow Werk details bewerken: Met deze optie ingeschakeld kan de medewerker de Werk details (in een werkbon die gebruik maakt van een Workflow) bewerken.


Workflow klantgegevens tonen: Met deze optie ingeschakeld zijn klantgegevens beschikbaar in een werkbon die gebruik maakt van een Workflow


Standaardwaarden:


Standaard werkbon type: Uit de lijst kan je een standaard type werkbon selecteren. Deze type werkzaamheden wordt standaard aan een nieuw aangemaakt werkbon toegevoegd binnen de app en de backoffce.

 

Standaard betaalwijze: Uit de lijst kan je een standaard betaalwijze selecteren. Deze betaalwijze wordt standaard aan een nieuw aangemaakt werkbon toegevoegd binnen de app en de backoffce. 


Standaard werkbon status: Uit de lijst kan je een standaard werkbon status selecteren. Deze status wordt standaard aan een nieuw aangemaakt werkbon toegevoegd binnen de app en de backoffice wanneer de werkbon wordt afgerond.


Materiaal per afstandseenheid (km of mi) : Met deze optie koppel je een materiaal aan het aantal km of mi. Zo kun je bijvoorbeeld een kilometervergoeding registreren op de werkbon.


Aanpassingen:


Type werkzaamheden aanpassen: Wanneer deze optie aangevinkt staat is het mogelijk voor de werknemer om de type werkzaamheid aan te passen binnen de werkbon op de app.

 

Betaalwijze aanpassen: Wanneer deze optie aangevinkt staat is het mogelijk voor de werknemer om de betaalwijze aan te passen binnen de werkbon op de app. 


Uitvoerdatum en tijd aanpassen:  Met deze optie mag de medewerker binnen de app de uitvoerdatum en tijd aanpassen.


Werknemer aanpassen: Met deze optie mag de medewerker binnen de app de werknemer aanpassen en kan zo ook een werkbon toewijzen aan een collega. 


E-mail bewerken uitgeschakeld: Met deze optie kan de medewerker de e-mailadressen waarnaar de werkbon verstuurd wordt niet bewerken.


Werkomschrijving bewerken uitschakelen: Met deze optie is het voor de medewerker niet mogelijk de werkomschrijving te bewerken. Dit is alleen mogelijk vanuit de backoffice.


Verplichtingen:


Minimaal aantal foto's: Geef aan hoeveel foto's de werknemer minimaal moet toevoegen aan de werkbon.


Minimaal aantal materialen: Geef aan hoeveel materiaal regels de werknemer minimaal moet toevoegen aan de werkbon. 

 

Handtekening verplicht: Wanneer deze optie aangevinkt staat kan de medewerker de werkbon alleen afhandelen wanneer er een handtekening aanwezig is.

 

Uren verplicht: Wanneer deze optie aangevinkt staat kan de medewerker de werkbon alleen afhandelen wanneer er een uurregel aanwezig is. 

 

Negeer e-mail klant: Met deze optie wordt het e-mailadres van de klant genegeerd bij het afronden van de werkbon. De werkbon kan achteraf via de backoffice nog naar de klant worden gestuurd.

Negeer e-mail opdrachtgever: Met deze optie wordt het e-mailadres van de opdrachtgever genegeerd bij het afronden van de werkbon. De werkbon kan achteraf via de backoffice nog naar de opdrachtgever worden gestuurd. 


Projectnummer verplicht: Met deze optie kan de medewerker alleen de werkbon afronden, wanneer er een projectnummer gekoppeld is aan de werkbon.


Extern projectnummer verplicht:  Met deze optie kan de medewerker alleen de werkbon afronden, wanneer er een extern projectnummer gekoppeld is aan de werkbon. 


Materiaal type verplicht: Met deze optie kan de medewerker alleen de werkbon afronden, wanneer er een materiaal type gekoppeld is aan materialen op de werkbon.  


Werkomschrijving verplicht: Met deze optie kan de medewerker alleen de werkbon afronden, wanneer er een werkomschrijving aanwezig is op de werkbon.  


Commentaar verplicht: Met deze optie kan de medewerker alleen de werkbon afronden, wanneer er commentaar aanwezig is op de werkbon.  (Vergeet niet de optie toon commentaar te selecteren)


Verplicht handmatig contactpersoon: Met deze optie kan de medewerker de werkbon alleen afronden na het handmatig invullen van de contactpersoon die de handtekening op de werkbon plaatst.


Synchronisatie:


Relaties naar app: Wanneer deze optie aangevinkt staat kan de medewerker alle relaties selecteren in een nieuwe werkbon in de app. Staat deze optie uitgevinkt dan kan de medewerker alleen de relatie inzien die vanuit de backoffice aan de werkbon is gekoppeld.

 

Materialen naar app: Wanneer deze optie aangevinkt staat kan de medewerker alle materialen inzien in de app. Staat deze optie uitgevinkt dan kan de medewerker alleen de materialen inzien die vanuit de backoffice aan de werkbon zijn gekoppeld.

 

Functionaliteiten:

Reis kilometers:  Met deze optie kan de medewerker het aantal kilometers bij de reistijd berekenen met de reiskilometer calculator in de app.

 

Werkbonnen in de buurt:  Met deze optie krijgt de medewerker toegang tot de Ad Hoc bonnen op de app. (Beschikbaar vanaf Pro)

 

Beveiligingscode: Vul je hier een 4-cijferige pincode in. Dan wordt de medewerker bij het opstarten van de app gevraagd naar deze pincode. (Alleen op Android)

 

Collega's tonen en aanpassen: Met deze optie zijn de meerdere geplande collega's zichtbaar in de app en aan te passen door de werknemer.

 

PDF previews uitschakelen: Met de optie kan de medewerker geen preview tonen van de werkbon en/of formulier binnen de app.

 

Geschiedenis uitschakelen: Met deze optie kan de medewerker niet de klantgeschiedenis inzien van de relaties.

 

Werkbonnen aanmaken: Met deze optie kan de medewerker zelf werkbonnen aanmaken vanuit de app.

 

Werkbonnen ingeschakeld: Met deze optie kan de medewerker werkbonnen inzien vanuit de app.

 

Relaties ingeschakeld: Met deze optie zijn de relaties voor de medewerker zichtbaar binnen de app in een apart menu.

 

Urenstaat medewerker selectie: Met deze optie kan de medewerker collega's selecteren bij een  timesheetregistratie.

 

Urenregel medewerker selectie: Met deze optie kan een medewerker collega's selecteren bij een uurregelregistratie.


Verwijderen formulieren uitgeschakeld: Met deze optie mag de medewerker geen formulier verwijderen welke toegevoegd is aan de werkbon.


Verwijderen werkbonnen uitgeschakeld: Met deze optie mag de medewerker geen werkbonnen verwijderen van de app.

 

Urenstaat ingeschakeld: Met deze optie is de urenstaat voor de medewerker zichtbaar binnen de app.


Magazijnen:

 

Magazijn inhouden tonen: Met deze optie ingeschakeld is de actuele voorraad van een toe te voegen artikel inzichtelijk.


Enkel eigen magazijnen tonen:  Met deze optie ziet de medewerker alleen de eigen en onderliggende magazijnen. (Let op: Magazijn tonen moet aanstaan)


Enkel parent magazijnen tonen: Met deze optie ziet de medewerker alleen de bovenliggende magazijnen (Let op: Magazijn tonen moet aanstaan) 


Magazijn selectie: Met deze optie kan een magazijn worden geselecteerd bij een materialen regel.


Enkel parent magazijn selectie: Toon enkel bovenliggende magazijnen van de medewerker voor selectie op materialen regel. (Let op: Magazijn selectie moet aanstaan.)


Enkel eigen magazijnen selectie: Toon enkel onderliggende en eigen magazijn van medewerker voor selectie op materialen regel. (Let op: Magazijn selectie moet aanstaan)


Objecten:


Object aanmaken: Met deze optie mag de medewerker een nieuw object aanmaken via de app.

 

Object bewerken: Met deze optie mag de medewerker een bestaand object bewerken via de app.


Object toevoegen aan materiaal: Met deze optie kan een materiaalregel worden gekoppeld aan een object.

 

Object toevoegen aan uren: Met deze optie kan een uurregel worden gekoppeld aan een object.

 

Objecten scannen: Met deze optie kan een (in OutSmart bekend) object worden gescand met de scanner in de app.

 

Relaties:


Relatie aanmaken: Met deze optie mag de medewerker een nieuwe relatie aanmaken via de app.

 

Relatie bewerken: Met deze optie mag de medewerker een bestaande relatie bewerken via de app.

Bewerken relatie details uitgeschakeld: Met deze optie kunnen de relatie details (klan gegevens) op een werkbon niet worden gewijzigd.


Track en trace:

 

Track en trace restricties: Met deze optie geef je aan binnen welk bereik je de track en trace gegevens wenst te ontvangen.


KTO:


KTO activeren: Met deze optie wordt de KTO beschikbaar in de app om daar in te vullen.


KTO verplicht: Met deze optie is het invullen van de KTO op de app verplicht.KoudSmart:

 

KoudSmart ingeschakeld: Met deze optie krijgt de medewerker toegang tot de KoudSmartvelden binnen de app.

 


 

Resetten naar standaard waarde:


Resetten naar standaard waarde: Je kan hier 1 instelling selecteren of alle instellingen selecteren en resetten.