Bedrijf > Alle instellingen > Taak categorie


Klik rechts op de knop toevoegen om een extra categorie aan te maken.


Aanmaken categorie:

  1. Elke categorie heeft een unieke code nodig.
  2. De naam waaronder je de categorie wenst weer te geven.
  3. Selecteer een icoon voor je categorie.

Klik op opslaan en de categorie is aangemaakt.