Beschikbaar vanaf Pro.


Via bedrijf > Alle instellingen > Automatiseringen is het mogelijk eigen regels aan te maken en bepaalde processen te automatiseren.


Nieuwe automatisering:


Klik in de rechter bovenhoek op toevoegen.


1. Vervolgens geef de automatisering een naam.

2. En geef aan wanneer de automatisering getriggerd dient te worden. (keuze uit Werkbon aangemaakt, Werkbon statuswijziging van Ingepland naar Klaargezet, Werkbon compleet gemeld, Werkbon status wijziging, Werkbon planbord update, SLA-beleid in afwachting van reactie, SLA-beleid in afwachting van oplossing, Relatie toegevoegd en Relatie bijgewerkt.)


1. Geef aan of aan alle voorwaarden moet worden voldaan of dat 1 voorwaarde voldoende is.

2. Geef de voorwaarde aan.

3. Voeg eventueel een extra voorwaarde toe.

4. Voeg eventueel een nieuwe filter toe.


1. Geef aan welke actie je wenst te laten uitvoeren.

2. Voeg eventueel een extra actie toe.


Beschikbare acties:


Nieuwe taak aanmaken:


1. Selecteer een verantwoordelijke.

2. Selecteer aan wie de taak wordt toegewezen

3. Geef de taak een titel.

4. Omschrijf de taak.

5. Geef de taak eventueel een categorie mee.

6. Geef de taak eventueel een prioriteit.

7. Selecteer de streefdatum.

. Geef aan of de taak automatisch geopend en/of gestart dient te worden.


Verstuur een e-mail:

1. Selecteer de ontvanger.

2. Geef eventueel een extra e-mailadres aan.

3. Selecteer een e-mail template. (Nog geen template, maak deze aan via Bedrijf > E-mail templates > Automatisering templates)

4. Geef de aantal minuten vertraging aan, waarna de mail verzonden mag worden.


Verstuur een SMS:

1. Voeg eventueel een extra telefoonnummer toe.

2. Selecteer een sms template. (Nog geen template, maak deze aan via Bedrijf > E-mail templates > SMS templates)


Maak vervolg werkbon:


Geef bij elk veld aan of je het veld wilt bijwerken of legen.


Archiveer de werkbon:

De werkbon wordt direct geactiveerd na het voldoen aan de voorwaarden.


Update werkbon veld:

Selecteer welk veld je wilt update en geef de update aan.

(Keuze uit: Datum, Uitvoertijd, Einddatum, Eindtijd Prioriteitscode, Werkomschrijving, Interne werkomschrijving, Commentaar, Korte omschrijving, Werkstatus, Status, Medewerkersnummer, Adhoc werkbon, Type werkzaamheden, Formulier toevoegen, Handtekening, Vrije velden)


Genereer nieuwe factuur:

Factuur wordt automatisch aangemaakt.


Prijsafspraken toepassen:

Prijsafspraken op basis van datum en gekoppelde debiteurnummers worden toegepast.

Synchroniseer naar KoudSmart:

Transacties en documenten worden gesynchroniseerd met KoudSmart


Reiskosten berekenen:


Materiaal toevoegen:


Update object veld: