Bij het beëindigen van een contract heb je een reden voor opzegging nodig.

Deze reden maak je aan via Bedrijf > Alle instellingen > Reden voor opzegging.


Klik in de rechterbovenhoek op toevoegen om een nieuwe reden aan te maken.

Elke reden heeft een eigen unieke code.