Binnen je planbord kan je via:

De Multi-select modus activeren.


Met deze modus kan meerdere werkbonnen selecteren op je planbord en een bulkactie uitvoeren via Acties: