Je kan je planbord opdelen in meerdere groepen en aan deze groepen werknemers toebedelen..


Klik hiervoor bedrijf > alle instellingen > Groepen & groepsleden 


Klik op Groep toevoegen om een nieuwe groep aan te maken.

1. Geef je groep een unieke code.

2. Selecteer eventueel een bovenliggende groep.

3. Geef je groep een naam.

4. Geef de sorteervolgorde aan. Startende met 1.

5. Geef aan of je je groep wilt tonen op het planbord.

6. Geef je groep eventueel een eigen kleur.


Beschikbare werknemers:

Reeds aangemaakte werknemers vindt je terug onder beschikbare werknemers.

Vanuit hier kan je ze slepen naar de gewenste groep.


Je kan hier ook een nieuwe medewerker aanmaken en deze toebedelen aan een groep.

Klik hier voor op Medewerker aanmaken.