Via Bedrijf > Alle instellingen > Hoofd-onderaannemers is het mogelijk een uitnodiging te sturen naar een onderaannemer met een code om de accounts onderling te koppelen.


De onderaannemer ontvangt nu een mail met een link en een stappenplan om het account te koppelen aan de hoofdaannemer.


Om het account te koppelen log de onderaannemer in op zijn eigen account en gaat naar Bedrijf > Alle instellingen >Hoofd-onderaannemers.

Hier kan de verzonden code worden ingevuld en het account worden gekoppeld.


Zodra het account gekoppeld is het terug te vinden in het overzicht.