Binnen gebruikersbeheer maak je verschillende groepen aan. En ken je per groep bepaalde rechten toe.


Via Bedrijf > Alle instellingen > Gebruikersbeheer pas je de rechten aan.


Een nieuwe groep maken:

Klik binnen gebruikersbeheer rechtsboven op toevoegen.

1. Selecteer een template of maak zelf een selectie.

2. Activeer de groep.

3 Geef de groep een naam.


En vergeet je keuze niet op te slaan.


Een medewerker toevoegen aan een groep:

Binnen medewerkers (Bedrijf > Medewerkers) kan je aangeven aan welke groep de medewerker toebehoort en welke rechten zij hebben.

1. Selecteer de medewerker.

2. Klik op bewerken.

3. Selecteer de groep

4. Sla je bewerkingen op.